freie arbeiten


Sound circle (flash)
Sound circle (flash)
Screenshot: Sound circle (flash)

Cajón - Demoversion (Flash)
Cajón - Demoversion (Flash)
Screenshot: Cajón - Demoversion (Flash)

Die Fachkamera - Demoversion (Flash)
Die Fachkamera - Demoversion (Flash)
Screenshot: Die Fachkamera - Demoversion (Flash)

Krokofant (Flash) - Demoversion
Krokofant (Flash) - Demoversion
Screenshot: Krokofant (Flash) - Demoversion

Portrait (© Josepha Tolksdorff, 1999)
Portrait (© Josepha Tolksdorff, 1999)
Portrait (© Josepha Tolksdorff, 1999)